top of page

Brent Faiyaz - Sonder Son

"People don't give no fucks, nigga

Trump don't give a fuck

Your niggas don't give a fuck

Your favorite artists don't give a motherfuckin' fuck

Do you give a fuck, nigga?"
bottom of page